Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 100

 

Вчитель інфо ПЕТРИКІВСЬКИЙ РОЗПИС Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України - МОНмолодьспорту - See more at:

Інформація для батьків

 

Звіт

директора Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 100

 

Швидкої Інни Григорівни

за підсумками 2014-2015 навчального року


 

               Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу. Криворізька загальноосвітня школа є комунальною власністю Криворізької міської ради. Управління та фінансування здійснюється управлінням освіти, якому делеговані відповідні повноваження. Будівля школи прийнята в експлуатацію в 1962  році, земельна ділянка, яка належить школі має площу 10805 га. У 2014-2015 навчальному році у закладі працювало 24 педагогічних працівники: основні - 21, сумісники – 3, у тому числі директор, 2 заступника директора,  педагог-організатор, практичний психолог, соціальний педагог бібліотекар. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників.

 Усі вчителі мають повну вищу педагогічну освіту. Кількісний і якісний склад педагогічних працівників дозволяє здійснювати навчально-виховний процес відповідно до кількості годин навчального плану.

Адміністрація закладу намагається раціонально розподіляти тижневе педагогічне навантаження вчителів, враховуючи їхню кваліфікаційну категорію, досвід та результативність роботи, побажання батьків та учнів.

         На кінець 2014-2015 навчального року у Криворізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів  № 100 навчалося  і  виховувалося 283 учні. Заклад працював у режимі 5-денного робочого тижня.

       Навчальну і виховну роботу здійснювали досвідчені вчителі, які мають  фахову освіту  і достатній практичний досвід, володіють навичками роботи  на комп'ютері та  використовують їх у своїй діяльності. Протягом року навчальний заклад був забезпечений кадрами,  у ІІ семестрі працювали сумісники з фізики, фізичної культури та курсу «Захист Вітчизни».

       Педагогічний колектив складається з 21 вчителя. З них мають  повну вищу освіту – 19   (90,5%); базову вищу - 1 (4,75%); неповну вищу – 1( 4,75 %). 

 У закладі:

       Мають вищу кваліфікаційну категорію – 6( 28,6 %)

       Першу кваліфікаційну категорію – 3 ( 14,3%)

       Другу кваліфікаційну категорію – 4 ( 19%)

       Спеціаліст – 8 ( 38,1 %)

Мають педагогічні звання:

       Звання «Вчитель-методист» - 1 ( 4,8 %)

       Звання «старший вчитель» - 2 ( 9,6 %)

У закладі протягом 2014-2015 навчального року працювало:

 • Педагогів пенсійного віку – 2 особи ( Милостивий В.І., Лейчук Г.П.).

        Педагогічним колективом закладу освіти проведено певну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі На початку 2014-2015 н.р. в закладі було відкрито 11 класів, із них 1-4-х – 4 класи, 5-9-х класів – 5 класів, 10-11-х класів- 2 класи. Мова навчання українська. Середня наповнюваність класів становила 26 чоловік. Згідно з анкетуванням учнів та їх батьків допрофільне навчання спрямоване на вивчення предмету – історія ( історичний профіль).

     За підсумками навчального року базову середню освіту отримали – 31 учень, а повну – 20. Школярів, які виявили низький рівень знань за підсумками 2014-2015 навчального року, немає.

         Належна робота здійснюється в напрямку підвищення фахової майстерності вчителів у ході курсової перепідготовки. План курсової підготовки виконано. Усі  педпрацівники систематично проходять її, вона передує черговій атестації. Курсову перепідготовку у 2014-2015 н.р. пройшли 4 вчителя. При ДОІППО: Невалихіна Ю.О.( медицина), Сергієва С.О.(практичяний психолог),Хомук І.П.( за програмою «Випереджаюча освіта»). При КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»: Милостивий В.І.(вчитель англійської мови), Калінова Л.М.(вчитель початкових класів),Беспалюк Л.О.( вихователь ГПД).

        За планом здійснювалася робота з атестації педагогічних кадрів. У 2014-2015 навчальному році атестацію пройшли 2 вчителя: Швидка Інна Григорівна, вчитель української мови та літератури (підтверджена вища кваліфікаційна категорія, звання «старший вчитель»), Лейчук Ганна Петрівна, вчитель математики (підтверджена вища кваліфікаційна категорія). 

        Вчителі  закладу протягом навчального року брали участь у роботі засідань районних методичних об‛єднань,засіданнях творчих груп, різноманітних семінарах,  виставках обласного, міського , районного рівнів.

          Методична робота в закладі спрямована на практичну реалізацію положень Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти», Національної доктрини розвитку освіти України, Комплексної програми  «Освіта для сталого розвитку» на період 2009-2015 рр.,забезпечення науково-методичного супроводу роботи над провідними науково-методичними проектами області «Педагогічні стратегії розвитку інноваційної особистості», «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» та організації методичної роботи з проблеми закладу «Диференціація та індивідуалізація навчально-виховного процесу – один з найважливіших шляхів розвитку інноваційно-креативної особистості».

           Система методичної роботи у закладі спрямована на формування професійно-педагогічної культури педагогів, поглиблення теоретичних знань і практичних умінь, вироблення нових педагогічних ідей, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду.

          Протягом року вчителі школи проводили позакласні заходи в межах загальноміських, загальношкільних місячників, декад, тижнів. На засіданнях  методичної ради школи  керівники ШМО звітували про роботу протягом року. Методичні  надбання педагогів були представлені на міській педагогічній виставці «Педагогічні здобутки педагогів Дніпропетровщини» - ярмарці педагогічних ідей та технологій, на обласній конференції  вчителі представили свій педагогічний досвід роботи.  На виставку  було  подано матеріали самоосвіти, власні розробки навчальних й виховних проектів, уроків з експериментальних тем у вигляді опису досвіду роботи, брошур, буклетів. Деякі матеріали, подані на виставку, супроводжувалися електронними додатками презентацій у програмі Microsoft PowerPoint.

             У 2014-2015 навчальному році було доповнено досвід роботи вчителя англійської мови Милостивого В.І. «Дистанційна форма навчання в школі  як необхідна умова для досягнення сучасного рівня якості освіти» з проблеми “Використання інтерактивних форм та методів на уроках для розвитку креативного мислення школяра”. Милостивий В.І. надав  матеріали до анотованого каталогу «Інноваційний досвід Дніпропетровщини». Досвід був надрукований у каталозі: «Інноваційний досвід освітян Дніпропетровщини», 2014 р. (Методичний посібник «Дистанційна форма навчання в школі як необхідна умова для досягнення сучасного рівня якості освіти).Аналіз  впровадження учителем дистанційного навчання доводить, що дана тенденція чітко розвивається в напрямку змішаного навчання, яке    передбачає три основні етапи: дистанційне вивчення теоретичного матеріалу, освоєння практичних аспектів у формі денних занять, здача іспиту або виконання випускної роботи.

      Учитель використовує елементи дистанційного навчання в основному у роботі з обдарованими дітьми та з учнями 9-11 класів з підготовки до ДПА та ЗНО.

      Насамперед,  учитель  зосереджує  увагу на чотирьох складових:

 • ефективна взаємодія вчителя та учня;
 • використання  педагогічних технологій;
 • ефективність розроблених методичних матеріалів;
 • ефективність зворотного зв'язку.

Автор поширює досвід серед колег, членів шкільного методичного об’єднання, розміщуючи  матеріали на своєму предметному сайті та на сайті шкільного методичного об’єднання. Досвід роботи  вчителя   рекомендується вчителям іноземної мови та тим, хто планує впроваджувати дистанційну форму навчання у викладанні свого предмету.

             Участь вчителя Невалихіної Ю.О. у районному конкурсі «Вчитель року – 2015»  у номінації «Хімія» .

           25.03.2015 року вчитель англійської мови Милостивий Віктор Іванович став переможцем у обласному конкурсі «Педагогічні здобутки освітян Дніпропетровщини – 2015». Тема конкурсної роботи: «Дистанційна форма навчання в школі як необхідна умова для досягнення сучасного рівня якості освіти». Номінація:«Продуктивні технології навчальної діяльності ( моделювання уроку: роль вчителя в системі продуктивного навчання)». Робота зенесена до каталогу 2015 року.Вчителя нагароджено дипломом. Також вчителі вазяли участь у обласній виставці-презентації «Педагогічні здобутки освітян Дніпропетровщини – 2015»: Пихторєва Юлія Володимирівна, вчиель світової літератури «Впровадження інноваційних технологій та інтерактивних форм і методів, спрямованих на розвиток творчої особистості учня», Андріяшевсмька Ірина Миколаївна, вчитель української мови та літератури «Урок – роздум  «Голодомор –  війна без крові. Свідчення жертв голодомору на Дніпропетровщині» (за твором В. Барки «Жовтий князь», Калінова Любов Миколаївна, вчитель початкових класів «Презентація  до  інтегрованого  уроку  з математики, інформатики та екології «Повторення позатабличного множення на одноцифрове число».

        Учителі закладу  брали  участь у роботі районних, міських та обласних семінарах, засіданнях творчих груп та лабораторій, дискусіях та обговореннях педагогічних проблем, круглих столах, конференціях, веб-конференціях:

 • Швидка І.Г. Міський дискусійний клуб керівників закладів освіти «Міжнародне співробітництво як інструмент інноваційного розвитку закладу  у площині євроінтеграції: реалії та перспективи» ( жовтень 2014 р.);
 • Швидка І.Г. Міський науково-практичний семінар: «Зміна управлінської парадигми  в умовах упровадження державних стандартів освіти» (07.11.2014 р.);
 • Швидка І.Г., Хомук І.П.Участь у Дев'ятих Всеукраїнських читань з гуманної педагогіки «Учителю, вкажи шлях краси духу!». Київ. Національний університет ім. М.П. Драгоманова.(8-9.11.2014 року);
 • Милостивий В.І. Вебінар-конференція: «Використання ІКТ у викладанні іноземної мови»

( серпень,2014);

 • Хомук І.П.Участь у Міжнародному науково-практичному семінарі «Методологія цілісного профілю розвиткового потенціалу особистості». Доповідь:«Сучасний погляд на обдарованість та розвиток талантів» (13 серпня 2014 р. м.Київ).
 • Хомук І.П., ЗДНВР. Участь у міському науково-практичному семінарі «Обдаровані діти: вяивлення,навчання,розвиток»на базі Криворізького Жовтневого ліцею;
 • Хомук І.П. Міська науково-практична конференція «Створення профільного освітнього простору загальноосвітнього навчального закладу як умова підвищення якості освіти», на базі Криворізького природничо-наукового ліцею (13.11.2014);
 • Хомук І.П. 13.11.2014 року участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції:

    « Інноваційні технології навчання у профільному освітньому просторі навчального закладу».

           Ведеться робота та співпраця  із засобами масової інформації, зокрема няавність у ЗМІ позитивної інформації про заклад.  28.10.14 телерадіоканали: «Рудана» та «Тоніс» - репортажі про ювілей закладу з нагоди 50-річчя та  відкриття музею бойової слави «Подвиг» .

Педагогічним колективом закладу видано публікації у періодичних і наукових фахових виданнях:

 

   Вид друкованої продкції

 

       Автор

 

Заклад,    посада

 

     Назва

 

Рік видання

(2014,2015)

Окремі збірки, книги, посібники

Публікації

 ( в якому виданні)

Обласний каталог «Інноваційний досвід освітян Дніпропетровщини – 2014», стор.82

 

Милостивий Віктор Іванович

КЗШ

№ 100, вчитель англійської мови

Методичний посібник «Дистанційна форма навчання в школі як необхідна умова для досягнення сучасного рівня якості освіти».

   2014

Журнал: «Відкритий урок: розробки, технології, досвід»

ТОВ Видавництво «Плеяди»

Публікація у № 5, 2014 рік, стор.80

Хомук Інга Петрівна

КЗШ

№ 100, ЗДНВР, вчитель географії

Розробка уроку у 10 класі «Велика Британія»  у формі усного-журналу «прес-конференція» з методичними додатками.

  2014, № 5

Журнал: «Відкритий урок: розробки, технології, досвід»

ТОВ Видавництво «Плеяди»

Публікація у № 5, 2014 рік, стор.91

Швидка Інна Григорівна

КЗШ

№ 100,

директор, вчитель української мови та літератури

Розробка учнівського проекту з української літератури  у  9 класі .

« Формування

морально-етичних  цінностей учнів засобами українського писенного фольклору на уроках українс.

Літератури»

2014, № 5

Журнал: «Відкритий урок: розробки, технології, досвід»

ТОВ Видавництво «Плеяди»

Публікація у № 5, 2014 рік

Харлац Юлія Олександрівна

КЗШ

№ 100,

соціальний

педагог

Розробка виховного заходу з елементами тренінгу «Дитина в суспільстві»

Публікація у № 5, 2014 рік

Обласний каталог «Педагогічні здобутки освітян Дніпропетровщини – 2015»

 

 

Милостивий

Віктор Іванович

КЗШ

№ 100, вчитель англійської мови

«Дистанційна форма навчання в школі як необхідна умова для досягнення сучасного рівня якості освіти»,

 

      2015

Обласна виставка-презентація

«Педагогічні здобутки освітян Дніпропетровщини – 2015»

Занесено до каталогу

 

 

Пихторєва Юлія Володимирівна

КЗШ

№ 100, вчитель світової літератури, російської мови

«Впровадження інноваційних технологій та інтерактивних форм і методів, спрямованих на розвиток творчої особистості учня»

 

2015

Обласна виставка-презентація

«Педагогічні здобутки освітян Дніпропетровщини – 2015»

Занесено до каталогу

 

 

 

Андріяшевська Ірина Миколаївна

КЗШ № 100, вчитель української мови та літератури

  Урок – роздум  «Голодомор –  війна без крові. Свідчення жертв голодомору на Дніпропетровщині» (за твором В. Барки «Жовтий князь».

 

 

2015

Обласна виставка-презентація

«Педагогічні здобутки освітян Дніпропетровщини – 2015»

Занесено до каталогу

 

 

 

Калінова Любов Миколаївна

КЗШ № 100, вчитель початкових класів

       Презентація  до  інтегрованого  уроку  з математики, інформатики та екології «Повторення позатабличного множення на одноцифрове число»

 

2015

 

            У практику методичної роботи впроваджуються такі нестандартні форми роботи, як фестиваль педагогічних ідей і знахідок, творчі звіти вчителів,творчий портрет кафедри, методичний аукціон, проблемні столи, методичні студії вчителів, методичний порадник, школа наставництва, методична сесія, рекламний калейдоскоп, актуальний мікрофон, лабораторія педагогічного дослідництва, інноваційний компас, методична конференція, панорама методичних перспектив, тощо.

Належна увага приділяється роботі з молодими спеціалістами які залучаються до методичних заходів, які проводяться на базі  закладу, району, міста (відвідування відкритих уроків та участь у роботі методичних об‛єднань). Складено плани роботи з молодими вчителями, видано накази про роботу з молодими спеціалістами, дане питання заслуховується на нарадах.

Значна увага приділяється підвищенню фахової майстерності педагогів через самоосвіту. Вчителі закладу мають папки з самоосвіти та портфоліо.

Педагогічне керівництво самоосвітою педагогів здійснюється адміністрацією через спостереження за їх діяльністю:

 • співбесіди з окремих розділів програми й методики навчання;
 • обговорення виступів, доповідей презентацій;
 • самоаналіз та взаємоаналіз уроків і виховних заходів;
 • аналіз розв’язання  педагогічних ситуацій і завдань;
 • анкетування вчителів.

Інформаційні потреби вчителів задовольняються через фахові періодичні видання та використання Internet-мережі.

Щорічно результативність методичної роботи закладу фіксується у звіті і в наказі про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами.

Робота зі здібними та обдарованими учнями є пріоритетним напрямком у діяльності педагогічного колективу, метою якої є виявлення, навчання, виховання обдарованої дитини шляхом створення умов для вільного гармонійного розвитку особистості, забезпечення сприятливих умов для навчання здібної  та талановитої молоді до пошукової та науково-дослідницької роботи. Учні залучаються до науково-дослідницької роботи під керівництвом учителів закладу та викладачів ВНЗ.

Результатом цієї співпраці є написання учнівських наукових досліджень за різними напрямками. З 2013 року у закладі створено наукове товариство «Архімеди». Кількість членів МАН у 2014-2015 навчальному році – 5 ( без посвідчень): екологія, біологія, хімія, фізика, геологія.

У 2014-2015 навчальному році у захисті науково-дослідницьких робіт взяли участь:

 • Андріяшевський Максим, учень 9 класу у І (міському) відбірковому етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів –членів МАН України «Живана-2015» , секція «екологія/хімія) - «Застосування тест-систем для визначення важких металів у природних водах Криворіжжя» (визначення феруму трьохвалентного) – Диплом . Вчитель: Невалихіна Ю.О.;
 • Ласкавий Нікіта, учень 9 класу у І (міському) відбірковому етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України «Едісони ХХІ століття», секція «фізика» - «Дослідження інтенсивності доз  опромінення населення» - Диплом учасника.Вчитель Прокопчук Л.І.

     Участь у міському краєзнавчому форумі-2015 на базі КГ № 127. ІІІ місце – Андріяшевський Максим, учень 9 класу ( секція «екологія»).

           ІІ місце  у міському конкурсі –захисті науково-дослідницьких робіт «Юний дослідник» із природознавства та біології серед учнів 4-6 класів. На базі станції юних натуралістів учні 4 класу: Мєліхов  Денис, Калашнікова   Поліна презентували дослідницьку роботу з природознавства – два призових місця, дипломи другого ступеню. Вчитель початкових класів: Колєснікова С.П.

         У міському конкурсі-захисті дослідницьких робіт із природознавства  «Квітневі читання» переможцем стала Калашнікова Поліна, учениця 4 класу. Нагороджена грамотою управління освіти і науки від 22.04.2015 року № 148.

       Більше 13 років заклад  є опорним в районі  з туристсько-краєзнавчої роботи і працює над проблемою «Патріотично-краєзнавче виховання школярів – складова частина креативно- навчальної діяльності». Уся робота спрямована на активізацію діяльності педагогічного та учнівського колективів, формування і розвиток фізично,психічно,духовно і соціально здорової особистості із стійким переконанням здорового способу життя, відродження традицій, звичаїв, збереження національної культури, глибокого вивчення історії та природи рідного краю, виховання свідомого громадянина – патріота, захисника Батьківщини. Школа співпрацює з комунальним позашкільним навчальним закладом «Центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді Інгулецького району». Щорічно учні закладу є переможцями обласних, міських та районних заходів з туристсько-краєзнавчого напрямку.

Розвиток творчого потенціалу учнів закладу забезпечують шкільні гуртки:

 • туристсько-краєзнавчий «Турист»;
 • журналістський  «Юний журналіст»;
 • військово-патріотичний «Захист Вітчизни»;

Важливою складовою виховного процесу в закладі  є забезпечення відповідних умов для розвитку фізичного та творчого потенціалу учнів.

Розвиток творчих здібностей школярів – одна з найактуальніших проблем сьогодення. Саме тому навчально-виховна робота  спрямована на розвиток природних нахилів і здібностей дітей, на виховання їх здатності до критичного аналізу й об’єктивного оцінювання різних явищ і фактів, до творчих пошуків і надбань, до оригінального розв’язання проблем, тобто на формування повноцінної, інтелектуально розвиненої й духовно багатої особистості.

        Головне завдання – розвивати природні здібності та створювати сприятливі умови для їхньої реалізації.

                                           Туристсько-спортивний та краєзнавчий напрямок

Захід

Рівень

Переможці

 

 

2014 рік

Фінал обласної  Олімпіади зі спортивного туризму серед учнів загальноосвітніх навчальних закаладів Дніпропетровської області:

«Смуга перешкод» - ІІІ місце;

«Конкурс звітів про проведений похід»- ІІ місце;

«Дистанція «Смуга перешкод на велосипеді» - ІІ місце»

«Спортивне орієнтування, топографія» -І

Обласний

І місце в загальному заліку.

Керівник: Хомук І.П.

Мачула Тетняа, Канцер Аліна, Ботнар Вадим, Сухенко Євгеній,Сорока Дмитро,Коноваленко Ганна, Харченко Владислав.

XХІІ  районні змагання зі  спортивного  орієнтування серед учнівської молоді

районний-І

міський –ІІІ

ІІІ місце в загальному заліку

Канцер Аліна, Мачула Тетняна, Сорока Дмитро, Карамушка Олег, Демчук Світлана,Сухенко Євгеній,Мунтян Анжеліка, Топалов Артем,Завадовська Яна, Будяк Віталіна.

Обласна олімпіада зі спортивного туризму серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Міський,

регіональ-ний,

обласний

 І місце у фіналі, керівник Хомук І.П.

Канцер Аліна, Мачула Тетяна, Ботнар Вадим, Сухенко Євгеній, Харченко Владислав, Коноваленко Ганна.

Змагання зі спортивного туризму в закритих приміщеннях

      Міський-ІІІ

ІІІ місце в загальному заліку, керівник Хомук І.П.

Канцер Аліна, Мачула Тетяна, Сухенко Євгеній, Ботнар Вадим, Мельник Віталій, Лень ВалентинаСорока Дмитро.

Конкурс музейних кімнат та музеїв «Виховуємо нащадків патріотів»

районний

міський

Ласкава Є.В., керівник музейної кімнати «Подвиг».

Обласні змагання зі спортивного гірського туризму «Кубок Колобка»

обласний

 ІІ місце. Канцер Аліна, Мачула Тетяна, Сухенко Євгеній, Ботнар  Вадим

Міська історико-краєзнавча акція «Пам'ять про Перемогу»

міський

І місце у номінації «Краща історико-краєзнавча пошуково-дослідницька робота». Керівник Погребняк І.В.

Дічук Юлія.

Міський тур Всеукраїнської історико-краєзнавчої експедиції «Історія міст і сіл України» у номінації «Нарис-опис» за роботу «Сторінки села Радевичеве»

міський

Переможці. Керівник: Пихторєва Ю.В.

Учениця 11 класау Олещенко Катерина

 ІІІ міські  змагання зі спортивного туризму в закритих приміщеннях (вид гірський).

міський

2015

ІІ місце у загальному заліку. Канцер Аліна, Мачула Тетячна, Сухенко Євгеній. Керівник: Хомук І.П.

 

 

Захід

Рівень

Переможці

 

 

ІІ місце у загальному заліку ІІІ міських змагань зі спртивного туризму в закритих приміщеннях

міський

ІІ місце у загальному заліку. Канцер Аліна, Мачула Тетячна, Сухенко Євгеній. Керівник: Хомук І.П.

І місце у  загальному заліку XXIV змагань  зі спортивного орієнтування

районний

І місце

ІІ місце у міських змаганнях зі спортивного пішоходного туризму серед учнівської молоді

міський

ІІ місце у загальному заліку. Канцер Аліна, Мачула Тетячна, Сухенко Євгеній. Керівник: Хомук І.П.

 

 

Результативність участі в  конкурсах за 2014-2015 навчальний рік

                                       Художньо-естетичний, патріотичний напрямки, ЗМІ

Конкурс

Рівень

Прізвище учасника, клас

Керівник

 

 

 

2014 рік

 

Міський  відкритий конкурс юних фотоаматорів серед дітей з особливими потребами «Ти це зумієш».

 

Переможці

Третьякова Дар’я, 6 клас

Харлац Ю.О.

 

Районний тур міського конкурсу «Кращий сценарій для новорічної кінострічки»

І місце

Філенко Анастасія

Андріяшевська І.М.

 

Районний конкурс «Хроніки подій очима журналіста-початківця»

І місце

Демчук Світлана , 9 клас

Пихторєва Ю.В.

 

Районний конкурс юних поетів, присвячений Дню Партизанської слави

Переможці

Ніковська Віталія, 10 клас

 

Пихторєва Ю.В.

 

Районний конкурс малюнків, присвячений 70-річниці визволення України від німецько-фашистських  загарбників

Переможці

Ніковська Віталія, 10 клас

Пихторєва Ю.В.

 

Обласний конкурс комп’ютерної графіки та анімації «Аніграфьонок»

ІІІ місце

Куроп’ятников Антон, 8 клас

Клименко В.С.

 

Міський заочний конкурс відеороликів «Життя без тютюну, алкоголю, наркотиків»

Переможці

Решетка Альона, 10 клас

Полянська М.В.

Міська  історико-патріотичної акція «Пам’ять про Перемогу», номінація «Краща історико-краєзнавча пошуково-дослідницька робота»

Переможці

Ласкавий Нікіта, 8 клас

Ласкава Є.В.

Міська  історико-патріотичної акція «Пам’ять про Перемогу», номінація «Краща історико-краєзнавча пошуково-дослідницька робота»

Переможці

Дічук Юлія, 6 клас

Погребняк І.В.

Конкурс музейних кімнат та музеїв «Виховуємо нащадків патріотів»

районний

міський

 

Ласкава Є.В., керівник музейної кімнати «Подвиг».

Всеукраїнський конкурс  «Історія міст і сіл України», робота «Сторінки історії села Новомалинівка»

районний

міський

Переможці

Ніковвська Віталія, 11 клас

керівник: Пихторєва Ю.В.

Конкурс «До європейської спільноти через дослідження традицій і звичаїв народів світу»

районний

Переможці

Андріяшевський Максим, 8 клас, керівник: Андріяшевська І.М.

Андріяшевська І.М.

Міський  відкритий конкурс юних фотоаматорів серед дітей з особливими потребами «Ти це зумієш».

 

Переможці

Третьякова Даря, 6 клас

Харлац Ю.О.

Районний тур міського конкурсу «Кращий сценарій для новорічної кінострічки»

І місце

Філенко Анастасія

Андріяшевська І.М.

Районний конкурс «Хроніки подій очима журналіста-початківця»

І місце

Демчук Світлана , 9 клас

Пихторєва Ю.В.

Районний конкурс юних поетів, присвячений Дню Партизанської слави

Переможці

Ніковська Віталія, 10 клас

 

Пихторєва Ю.В.

Районний конкурс малюнків, присвячений 70-річниці визволення України від німецько-фашистських  загарбників

Переможці

Ніковська Віталія, 10 клас

Пихторєва Ю.В.

Обласний конкурс комп’ютерної графіки та анімації «Аніграфьонок»

ІІІ місце

Куроп’ятников Антон, 9 клас

Клименко В.С.

Міський заочний конкурс відеороликів «Життя без тютюну, алкоголю, наркотиків»

Переможці

Решетка Альона, 10 клас

Полянська М.В.

Міська  історико-патріотичної акція «Пам’ять про Перемогу», номінація «Краща історико-краєзнавча пошуково-дослідницька робота»

Переможці

Ласкавий Нікіта, 8 клас

Ласкава Є.В.

Міська  історико-патріотичної акція «Пам’ять про Перемогу», номінація «Краща історико-краєзнавча пошуково-дослідницька робота»

Переможці

Дічук Юлія, 6 клас

Погребняк І.В.

Міський конкурс відеороликів-привітань ветеранів до Дня Перемоги

Переможці

Кузьменко Ірина, 11 клас

Андріяшевська І.М.

Міський літературний конкурс «Місто довжиною в життя»

ІІІ місце

Сергеєва Вероніка, 3 клас

Красюк Л.М.

Міський фотоконкурс «Моя Україна»

ІІ місце

Жуков Дмитро, 2 клас

Погребняк І.В.

           
 

 

         Виховний процес у Криворізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 100  спрямований на виконання  Закону України «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Указу Президента України від 25.06.2013 №344, яким затверджено Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, наказу Міністерства освіти, молоді і спорту від 31.10.2011 №1243 «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», листа Міністерства освіти і науки від 25.07.2014 №1\9-376 «Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2014\2015 н.р.», наказу управління освіти і науки від 08.08.2014 №313 «Про організацію виховної та методичної роботи в загально освітніх та позашкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році» та з метою побудови ефективної системи національного виховання на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей, забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу, підготовки молоді до свідомого вибору сфери життєдіяльності та підвищення відповідальності сім'ї за освіту і виховання дітей. За цими програмами працюють заступник директора з виховної роботи, класні керівники, соціальний педагог, педагог-організатор, практичний психолог.

        У школі створено систему виховної роботи на основі національних та загальнолюдських цінностей, яка  складається з роботи соціально – психологічної служби, роботи класних керівників, шкільного самоврядування та роботи з батьками. Мета виховання -   всебічний розвиток людської особистості як рівновеликої цінності, конкурентоспроможної  у сучасному світі - конкретизується через систему виховних завдань, які об'єднані в напрями.

          Випускник школи – це особистість, яка здатна сприймати думки інших критично, компетентна, небайдужа у сприйнятті подій, допитлива, здатна до діалогу і дискусії, незалежна у думках.

Школа є опорною в Інгулецькому районі з туристсько-краєзнавчого напрямку, у зв’язку з цим пріоритетами у діяльності педагогічного колективу визначено:

 • пропаганда здорового способу життя;
 • формування громадянської свідомості засобами туристсько-краєзнавчої роботи;
 • підтримка морально-психологічного клімату в школі, який сприяє освітянським реформам, які мають гуманістичний характер і грунтуються на традиціях і духовності українського народу;
 • співробітництво і співпраця зі школами району в туристсько-краєзнавчому напрямку, з центром туризму та краєзнавства;
 • розвивати почуття патріотизму, гордості за свою Батьківщину.

Робота туристсько-краєзнавчого напрямку школи спрямована на активізацію діяльності педагогічного та учнівського колективів,  оновлення змісту форм і методів роботи по проблемі відродження звичаїв, традицій, збереження національної культури, глибокого вивчення історії та природи  рідного краю.                                                                                

Протягом 2014-2015 н.р. учні закладу є переможцями районних, міських, обласних змагань:

 • зі спортивного туризму,
 • паркового орієнтування,
 • історико-географічних експедицій,

·  «Історія міст і сіл України»,

 • історико-патріотичної акції «Пам’ять про Перемогу».

Педагогічний колектив, адміністрація школи працюють   над впровадженням креативних технологій виховання підростаючого покоління. З метою розвитку творчої особистості школярів  використовуються  різноманітні форми роботи:

Виховні години спрямовані на громадянсько-патріотичне, національне, превентивне, художньо-естетичне, духовно-моральне, соціальне виховання дітей, формування навичок здорового способу життя;

 Традиційні колективні творчі справи: «Візитка класу», Фестиваль європейської пісні, «Новий рік збирає друзів», «Волонтерський дайджест»;

 Загальношкільні свята за участю батьків та шефів: свято Першого дзвоника, відкриття та закриття спартакіади, осінній ярмарок, свято для вчителів-ветеранів праці «Від усієї душі», Козацькі забави, День Учителя, свято «8 Березня», свято Останнього дзвоника, Випускний бал, День святого Валентина, творча майстерня «Світ захоплень моє родини».

Волонтерські акції «Вчитель не може бути самотнім», «Ветеран живе поруч», «З Дідом Морозом у кожний дім», «Милосердя», «Від серця до серця»;

Екологічні акції:  «Добрик – дерево. Допоможемо і дикій природі», «Створи красу навколо»,  «Годівничка», «День зустрічі птахів», «Збережемо ялинку»;

Тематичні дні, тижні, акції, флешмоби: «Молодь обирає здоров'я», «16 днів проти гендерного насилля», «Запали ліхтарик толерантності», «Пам'ять про Перемогу», «Зупинимо СНІД», «Життя яскраве без тютюну, алкоголю, наркотиків», «Ти маєш знати», Декада морально-статевого виховання, День боротьби зі СНІДом, «Молодь Кривбасу проти наркотиків», «Поміняй цигарку на цукерку», «Разом за здоров’я», тематичні виставки газет, малюнків, плакатів та фотовиставки;

Робота  євроклубу «Крок до Європи»: екскурсії до  шкільної картинної галереї «Мандруємо країнами Європи», шкільний тур інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?», круглий стіл «Європейські видатні особистості», святкування  дня народження Євроклубу «Крок до Європи», ділова гра «Ми – європейці»;

Спортивні змагання, свята: спортивне свято «Мамо, тато і я – спортивна сім’я», фестиваль «Нащадки козацької слави»,  конкурс дружин юних пожежників-рятувальників, фотовиставка «Кращі спортивні миттєвості», Спартакіада «Юність», день фізичної культури і спорту, Всеукраїнський Олімпійський урок,  Олімпійський тиждень, шкільні змагання з футболу «Осінні зірочки», «Шкіряний м’яч», «Золота бутса».

Проекти: «Музей бойової слави «Подвиг», «Здорове середовище – справа кожного»;

Гуртки: військово-патріотичний «Захист Вітчизни»,  туристсько-краєзнавчий «Турист», журналістський «Юний журналіст». Загальна кількість учнів, які відвідують шкільні гуртки – 60 учнів, що складає 20 %;

Волонтерські акції: «Ветеран живе поруч», «Вчитель не може бути самотнім», «Від серця до серця», «З Дідом Морозом у кожен дім», «Турбота про воїнів АТО», «Ветеранське подвір’я», «Милосердя»;

Щоквартально у закладі  виходить черговий номер газети «Шкільний вісник», в якому відображаються різноманітні сторінки шкільного життя. Особливо популярними стали рубрики: «Проба пера», «Розважальна», «Нам пишуть», «Твоя безпека», «Вибір», «Шкільні новини», в яких працюють не тільки штатні журналісти газети, а й подають інформацію всі бажаючі учні школи. Завдяки рубриці «Проба пера», були   відкриті літературні таланти багатьох учнів, роботи яких неодноразово брали участь у районних та міських літературних конкурсах: «Собори наших душ», «Дніпропетровщина – регіон лідер», «Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, присвячений Шевченківським дням», «Мій неповторний рідний край».

Виховна система закладу  – не додаток до навчального процесу, а найважливіша умова розвитку школи в цілому і виконує в ній особливу, стержневу роль, сприяє духовному збагаченню кожної особистості, створенню умов для її самореалізації у різних видах творчої праці, задоволенню потреб та інтересів. Школа керується інтересами й потребами дітей, прагне стати улюбленим місцем, де вони могли б жити повноцінним духовним життям.

Форми роботи з класними керівниками:

 • методичне об’єднання класних керівників;
 • наради з класними керівниками;
 • круглі столи;
 • тренінгові заняття; 
 • конференції;
 • проведення відкритих уроків та ін.

Методичне об'єднання класних керівників – структурний підрозділ внутрішньошкільної системи керування виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу класних керівників. Головні зусилля зосереджено на наданні реальної, дієвої допомоги педагогам у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, морально – психологічного клімату, які сприяють пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, оптимізації виховного процесу.

Поряд із традиційними формами виховної роботи у закладі працює шкільне  самоврядування під керівництвом педагога-організатора. Учнівський комітет школи складається з таких комісій:

 • комісія дисципліни і порядку,
 • навчальна комісія,
 • господарсько-трудова комісія,
 • комісія по роботі з молодшими школярами,
 • комісія цікавих справ.

Навчальною комісією проводяться рейди з перевірки готовності учнів до уроків, перевіряється стан ведення учнями щоденників, організовується ведення листків успішності, контролюється змагання між класами на звання «Кращий клас року». На шкільних лінійках заслуховуються результати змагань і визначаються переможці між класами. Комісія дисципліни і порядку проводить рейди-перевірки шкільної форми, дотримання учнями дисципліни, бере участь у засіданнях Ради профілактики, де заслуховуються питання порушень правил поведінки в школі. Членами учнівського комітету організовується і контролюється чергування учнів по школі. Підсумки підбиваються на шкільній лінійці.  Комісія по роботі з молодшими школярами створила групи шефів, які допомагають учням початкових класів у проведенні свят та конкурсів, займають їх під час перерв. Господарсько-трудова комісія організовує трудові десанти, стежить за проходженням учнями школи навчальної практики, організовує волонтерські групи, які надають посильну допомогу людям похилого віку. Ці групи беруть участь у акціях: «Милосердя», «Вчитель не може бути самотнім», «Турбота педагогам», «Ветеран живе поруч», «Ветеранське подвір’я», «З Дідом Морозом у кожен дім»,  «Діти - дітям».                 

Учнівське самоврядування школи - орган керівництва дитячим колективом, який стимулює громадянське і моральне виховання особистості, який сприяє процесу вдосконалення управління школою, забезпечує розв'язання складних навчально-виховних проблем.

Одним з аспектів громадянського виховання є прищеплення учням гордості за свою Батьківщину, любові до рідного краю, його традицій. Реалізація даного аспекту відбувається через проведення різноманітних екскурсій. Класними керівниками була організована екскурсія до міста Дніпропетровська (8 клас, 9 клас,  кл.кер. Ласкава Є.В., Андріяшевська І.М.).

28 жовтня 2014 року на базі закладу відбулося урочисте відкриття музею  бойової слави «Подвиг»,  який є важливим для виховання у сучасних юнаків і дівчат патріотичних почуттів на кращих героїчних традиціях минулого. На базі музею проводяться уроки мужності, екскурсії, тематичні виставки, лінійки пам’яті із запрошенням ветеранів, воїнів АТО, працює тематичний відеолекторій з наступним обговоренням.

           Музей постійно поповнюється новими матеріалами. Працюють групи екскурсоводів, розроблені та проводяться цикл тематичних екскурсій.

 

 

Директор КЗШ№100                                               Швидка І.Г.